Profesjonalna kontrola szkodników w gospodarstwach rolnych

BASF zapewnia nie tylko innowacyjne rozwiązania dla rolników pozwalające na zmaksymalizowanie rentowności, ale w zakresie kontroli szkodników chroni również uprawy i hodowle zwierząt gospodarskich w całym łańcuchu żywnościowym. BASF posiada ofertę opartych na badaniach naukowych produktów do zwalczania szkodników, systemów zapewnienia wsparcia dla działalności rolniczej w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów gryzoni i owadów.

Ochrona zwierząt gospodarskich i upraw

Eksperci firmy BASF są pionierami w opracowywaniu formuły rodentycydów i insektycydów, wspierających produkcję zdrowej i niedrogiej żywności w obliczu obecnych wyzwań ze strony środowiska, problemów regulacyjnych i szkodników.

BASF oferuje zintegrowane rozwiązania w zakresie ochrony przed szkodnikami umożliwiające zwalczanie gryzoni w fermach drobiu i w gospodarstwach hodowlanych, a także w magazynach ziarna i w miejscach, gdzie odbywa się dój krów.

Pomieszczenia dla zwierząt

Owady i gryzonie są utrapieniem i czynnikiem stresogennym dla drobiu i zwierząt gospodarskich. Mogą uszkodzić lub zniszczyć strukturę pomieszczeń. Firma BASF oferuje szereg produktów chroniących budynki gospodarcze i pomieszczenia dla zwierząt przed infestacją szkodników.

Obszary składowania

Należy chronić ziarno przed zasiewami i plony po zbiorach. Rozwiązania firmy BASF w zakresie zwalczania szkodników w gospodarstwach rolnych pozwalają na ochronę cennych zapasów nasion i zebranych plonów przed szkodnikami.

Top