Segmenty

 

Społeczeństwo potrzebuje szybszych, bardziej opłacalnych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie zwalczania występujących szkodników w gospodarstwach domowych i obiektach komercyjnych.

BASF zapewnia nie tylko innowacyjne rozwiązania dla rolników pozwalające na zmaksymalizowanie rentowności, ale w zakresie kontroli szkodników chroni również uprawy i hodowle zwierząt gospodarskich w całym łańcuchu żywnościowym.

Top