BASF Pest Control Solutions Polska
BASF Pest Control Solutions Polska

Kontakt

Inteligentne rozwiązania problemów zwalczania szkodników

Szkodniki stwarzają problemy natury higienicznej, przynoszą straty zarówno przed, jak i po zbiorze, uszkadzają budynki i przenoszą choroby. 

BASF dostarcza rozwiązania pozwalające sprostać wyzwaniom dotyczącym ochrony plonów przed powstaniem szkód spowodowanych przez gryzonie, a także utrzymania domów, zakładów spożywczych i firm w czystości i z dala od szkodników. Zapewniamy innowacyjne, wydajne i solidne rozwiązania dla profesjonalistów zajmujących się zwalczaniem szkodników, dla rolników, kierowników magazynów i organizacji zapewniających wsparcie.

Przełomowe rozwiązania

Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszej chemii i technologii, firma BASF odegrała pionierską rolę w opracowywaniu substancji aktywnych, formulacji i nowych technik aplikacji.

Łukasz Rosiński

Professional & Specialty Solutions

Profesjonalna kontrola szkodników

Profesjonalna kontrola szkodników

Społeczeństwo potrzebuje szybszych, bardziej opłacalnych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie zwalczania występujących szkodników w gospodarstwach domowych i obiektach komercyjnych.

czytaj więcej...
Kontrola szkodników w gospodarstwach rolnych

Kontrola szkodników w gospodarstwach rolnych

BASF zapewnia nie tylko innowacyjne rozwiązania dla rolników pozwalające na zmaksymalizowanie rentowności, ale w zakresie kontroli szkodników chroni również uprawy i hodowle zwierząt gospodarskich w całym łańcuchu żywnościowym.

czytaj więcej...
Top