BASF Pest Control Solutions Polska
BASF Pest Control Solutions Polska

Pchły 

Na całym świecie jest ponad 2000 gatunków pcheł. Znajomość gatunków pcheł, z którymi masz do czynienia, jest niezbędna do opracowania skutecznej strategii kontroli.

Cykl życia pcheł

 • Pchły przechodzą pełną metamorfozę od gładkich, białych, owalnych jaj o długości od 0,5 mm poprzez larwy, poczwarki, do osobników dorosłych o długości 2-4 mm.
 • Jedna samica może składać kilkadziesiąt jaj dziennie przez ponad trzy miesiące.
 • Samica składa jaja, które mogą wykluć się niemal wszędzie tam, gdzie ona się znajdowała.
 • Wykluwanie jaj odbywa się zazwyczaj w czasie 1-10 dni, w zależności od temperatury i wilgotności.

Nowo powstałe larwy to:

 • Smukłe
 • o długości 1,5 mm
 • Podzielone
 • Rzadko pokryte włoskami
 • Transparentnie białe
 • Unikają światła
 • Aktywnie chowają się we włóknach dywanu lub pod resztkami organicznymi

Larwy żywią się resztkami organicznymi znajdującymi się w ich mikrośrodowisku, ale muszą również żywić się odchodami pcheł dorosłych, które zawierają częściowo strawioną krew. Larwy pcheł przechodzą 2 stadia rozwoju w okresie od 5 do 11 dni lub dłuższym, podczas których powiększają się dwukrotnie. Larwy pozostają przezroczyście białe, ale wydają się ciemnieć z powodu połknięcia krwi w przewodzie pokarmowym.

Do swego przeżycia larwy pcheł wymagają wilgotności względnej powyżej 50%. Przetrwają najlepiej na zewnątrz w cienistych, wilgotnych obszarach w ciepłych miesiącach w umiarkowanym klimacie. W pomieszczeniach preferują miejsca dające ochronę, do których należą włókna dywanowe, miejsca pod poduszkami mebli tapicerowanych, pęknięcia w podłogach drewnianych lub posłanie dla zwierząt.

Gdy larwy przechodzą przez trzecie stadium rozwoju, obracają jedwabne kokony w celu przepoczwarzenia. Kokony zawierające brud, strzępki i inne zanieczyszczenia są trudne do zlokalizowania i chronią poczwarki przed penetracją pestycydów. Stadium przechodzenia w poczwarkę trwa średnio 7-14 dni, ale niektóre wcześniej powstałe osobniki dorosłe pozostają w ochronnym kokonie przez okres jednego roku, czekając na pojawienie się bodźca wywołującego zrzucenie kokonu.

Bodźcami mogą być wibracje, ciepło, dwutlenek węgla i ciśnienie. Powstające osobniki dorosłe rozpoczynają pobieranie pożywienia z chwilą znalezienia gospodarza, co zwykle zajmuje kilka sekund. W ciągu kilku godzin zazwyczaj łączą się ze sobą, pozostając związanymi z gospodarzem, a samica może zacząć składać jaja w ciągu 48 godzin. Dorosłe osobniki zazwyczaj pozostają związane z gospodarzem i mogą żyć przez okres od jednego do czterech tygodni.

Identyfikacja

Przy próbie identyfikacji gatunków pcheł pomocna może być metoda białej skarpetki. Po prostu załóż parę białych skarpetek, pociągnij je do góry powyżej mankietów nogawek spodni i spaceruj po obszarach podejrzanych o ukrywanie się pcheł. Pchły szybko wskakują na skarpetki, gdzie można je schwytać w celu identyfikacji.

Produkty

Fendona® 6 SC

Uznany preparat do opryskiwania. Wydajny insektycyd o działaniu rezydualnym zapewniający szybkie unieszkodliwienie owadów.

Mythic® 10 SC

Formuła insektycydu o unikatowym mechanizmie działania przeznaczona do zwalczania pluskwy domowej, mrówek i karaczanów, nienależąca do grupy pyretroidów i nieposiadająca właściwości repelentnych.

Top