Mrówki

Jedne z najbardziej znanych owadów - mrówki - mogą być poważnym utrapieniem jako szkodniki w domach, szpitalach, restauracjach i innych budynkach. Ich wszechobecność i struktura społeczna sprawiają, że są one szczególnie trudne do zwalczenia.

Zwalczanie infestacji mrówek w Europie

Spośród ponad 10 000 znanych gatunków mrówek około 180 zostało zidentyfikowanych w Europie. Zdecydowana większość żyje na zewnątrz, gdzie spełniają szereg przydatnych funkcji takich jak napowietrzanie gleby, zwalczanie szkodliwych owadów oraz rozkład materii organicznej.

Problematyczne gatunki

Tylko kilka gatunków mrówek to szkodniki. Wynika to z ich zainteresowania bogatym w cukry i białka pożywieniem ludzi i zwierząt. Najpopularniejsze ze szkodliwych gatunków mrówek żywiących się cukrami, z reguły budujące gniazda na zewnątrz, to

 • Hurtnica pospolita (Lasius niger)
 • Podziemnica zwyczajna (Lasius flavus)
 • Hurtnica skalna (Lasius emarginatus)
 • Murawka darniowiec (Tetramorium caepsitum)

W niektórych przypadkach szkodliwe mogą być również mrówki mające tendencję do gniazdowania w sąsiedztwie lub wewnątrz budynków. Należą do nich:

 • Gmachówki (Campanotus sp.)
 • Mrówki faraona (Monomorium pharaonis)
 • Mrówki argentyńskie (Linepithema humile)

Kiedy mrówki zaczynają infestować domy, ludzi na ich podwórzach i parki, zaliczane są do kategorii szkodników. Niektóre gatunki mogą również stanowić problem zdrowia publicznego i powodować zwarcie w obwodach elektrycznych, co może skutkować pożarem.

Ich organizacja społeczna, różnorodność i zdolności przystosowawcze w środowisku miejskim sprawiły, że mrówki stały się dużym wyzwaniem dla specjalistów ds. kontroli szkodników i właścicieli domów.

Biologia i zachowanie

Jedną z głównych składowych sukcesu mrówek jest ich zaawansowana struktura społeczna. Wyraźny podział pracy i funkcji na: robotnice - budujące gniazdo, broniące go, zbierające pożywienie, opiekujące się potomstwem – oraz królowe i samce – spełniające rolę reprodukcyjną, pozwolił im na budowanie efektywnych kolonii, rozwój i przetrwanie.

Wyłączna odpowiedzialność za składanie jaj spoczywa na królowych, które są całkowicie zależne od robotnic zapewniających dostawy pożywienia nieżerującym robotnicom, dojrzewającym larwom i trutniom w gniazdach.

Podążając za zapachem pozostawionym przez skautów, robotnice szukają nowych źródeł pożywienia w zasięgu ok. 90 metrów od gniazda. Żerujące mrówki stale donoszą pożywienie do kolonii, które w zależności od gatunku składają się z jednego lub kilku mrowisk. Pożywienie konsumują same, ale również dzielą się nim z nieżerującymi osobnikami dorosłymi i dojrzewającymi larwami, co jest określane jako trofalaksja.

Powoduje to powstanie szlaków mrówek pomiędzy mrowiskiem a różnymi źródłami pożywienia, co charakteryzuje większość infestacji. Wraz ze wzrostem częstotliwości wykorzystania szlaki stają się trwalsze i trudniejsze do zaburzenia.

Badania wykazały, że podczas gdy stosunkowo niewiele osobników może spożywać pokarm w postaci płynnej w porównaniu do pokarmu w postaci stałej lub żelu za każdym razem, żerujące robotnice zwykle zużywają pięć razy więcej płynnej przynęty niż żelu.

Inna naturalna konsekwencja ich przystosowania do żerowania na spadzi, która została wykazana, to fakt, że przynęta w postaci płynnej była szybciej dzielona i efektywniej wykorzystywana przez kolonie mrówek. W rezultacie możemy zaobserwować znacznie lepsze wskaźniki kontroli w porównaniu do równorzędnej przynęty w postaci żelu.

Metoda kontroli

Szczególne wyzwania kontroli mrówek sprawiają, że ważne jest, aby stawić im czoła z zachowaniem prowadzonej przez BASF strategii zintegrowanej ochrony przed szkodnikami w oparciu o pięć głównych zasad:

1. Dokonaj inspekcji i określ stopień oraz lokalizację infestacji.

2. Zaleć najlepszą metodę rozwiązania poszczególnej sytuacji.

3. Komunikuj się, aby ustalić właściwe oczekiwania i nawiązać wystarczającą współpracę.

4. Wykorzystaj najskuteczniejsze produkty w najlepszy i najbezpieczniejszy sposób.

5. Podejmij dalsze działania w celu oceny wyników i powtórzenia zabiegu w razie potrzeby.

Zwalczanie infestacji mrówek

Skuteczne zwalczanie owadów społecznych takich jak mrówki, można osiągnąć jedynie za pomocą środków, które eliminują zarówno królowe i ich larwy. Wyłączenie żerujących robotnic ze źródeł żywności lub ich eliminacja - fizyczna lub chemiczna - bardzo rzadko, jeśli w ogóle, jest wystarczająca, by dać więcej niż tymczasowe wytchnienie od większości infestacji.

Jakość przynęty

Jedynym i niezawodnym sposobem na zapewnienie pełnej kontroli jest dostarczenie robotnicom zbierającym pożywienie atrakcyjnej, wydajnej i łatwo dostępnej przynęty ze środkiem owadobójczym, którą zużyją i rozpowszechnią w całej ich kolonii.

Takie podejście wykorzystuje trofalaksję mrówek, aby upewnić się, że wszystkie osobniki, zwłaszcza królowe i ich larwy, otrzymają letalną dawkę środka.

Bez tego połączenie istniejącego potomstwa (jaja, larwy i poczwarki) oraz niezwykłej zdolności królowych do składania jaj, może łatwo doprowadzić do ponownej infestacji. Powrót do ich pierwotnego poziomu następuje w ciągu kilku tygodni od zabiegu.

Aby zapewnić największą skuteczność i niezawodność, przynęta na mrówki musi być oparta na substancji aktywnej, która jest:

 • Wystarczająco silna, aby być śmiertelna w niewielkich dawkach po spożyciu lub fizycznym przeniesieniu do kolonii w minimalnych ilościach.
 • Wystarczająco opóźniona w swoim działaniu, aby umożliwić żerującym robotnicom rozpowszechnianie jej wśród wszystkich dorosłych osobników i larw wewnątrz kolonii, zanim wywoła efekt letalny.

Formulacja przynęty musi być ponadto:

 • Bardzo atrakcyjna dla mrówek, aby pobudzać możliwie jak największą grupę żerujących robotnic do jej pobrania;
 • W postaci płynnej, aby zapewnić jak najszybsze i skuteczne wchłanianie składnika aktywnego i jego dystrybucję w całej kolonii.

Właściwe podanie przynęty ma równie istotne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu. W szczególności:

 • W pomieszczeniach zamkniętych należy posprzątać i usunąć alternatywne źródła żywności przed zabiegiem.
 • Przynęty powinny być umieszczone tam, gdzie nie zostaną szybko usunięte w trakcie sprzątania, najlepiej w pobliżu gniazd i ścieżek żerowania mrówek.
 • Należy unikać obszarów uprzednio traktowanych środkiem o działaniu repelentnym.
 • Na zewnątrz przynętę powinno umieszczać się wzdłuż ścieżek żerowania mrówek. Przynętę umieszczamy punktowo jak najbliżej miejsc gniazdowania mrówek.
 • Przynęta powinna być umieszczona na nieporowatych powierzchniach i zabezpieczona przed deszczem, najlepiej w specjalistycznych karmnikach.

Wsparcie preparatem opryskowym

Kontrola kolonii przy użyciu przynęty trwa zazwyczaj 10-14 dni. Tam, gdzie ważna jest szybka eliminacja osobników żerujących w newralgicznych miejscach, zastosowana przynęta musi być uzupełniona o „taktyczny” oprysk szybko działającym insektycydem. Podobnie jak w przypadku eliminacji mrówek żerujących wewnątrz, insektycyd o charakterze odstraszającym może służyć jako użyteczna bariera graniczna zabezpieczająca przed wejściem mrówek do środka. Ważne jest, aby pamiętać, że repelenty nie powinny być używane w pobliżu przynęty, gdyż ich odstraszający charakter może utrudnić mrówkom kontakt z przynętą.

Opryskiwanie powinno:

 • Być ukierunkowane na wewnętrzne szlaki mrówek i łączenia ściana/podłoga w pobliżu źródeł żywności;
 • Uwzględniać typowe miejsca wejścia: okna, drzwi, odpływy i orurowanie;
 • Pomijać zewnętrzne trasy mrówek w okolicach punktów z przynętą.

Ważne jest, aby zrozumieć, że mrówki są wyjątkowo uporczywe na szlakach prowadzących do źródła żywności i wystarczająco małe, aby wejść nawet przez najmniejsze otwory. Gruntowne traktowanie insektycydami odstraszającymi obwodu pomieszczenia jest niezbędne dla zapewnienia skutecznego wykluczenia, jak również natychmiastowego wyeliminowania oczywistych oznak infestacji. Po aplikacji przynęty osiągamy pełny efekt kontroli kolonii. Jeżeli inwazje są duże, dobrze ugruntowane lub w inny sposób szczególnie trudne - korzystne jest zewnętrzne opryskiwanie gniazd i szlaków mrówek wolniej działającym, nieodstraszającym insektycydem.

Kontrola fizyczna

Chociaż na ogół środki fizyczne są nieskuteczne, mogą być użyteczne w połączeniu z kontrolą chemiczną, zwłaszcza w usuwaniu mrówek z budynków lub źródeł żywności. Jest to szczególnie widoczne w ochronie przed ponowną inwazją ze strony nowych kolonii wokół wrażliwych lokalizacji.

Najskuteczniejsze działania obejmują:

 • Przechowywanie żywności w dobrze zamkniętych pojemnikach;
 • Regularne czyszczenie podłóg i powierzchni w celu usunięcia wycieków i źródeł zapachowych;
 • Dobra utylizacja odpadów kuchennych i żywnościowych;
 • Trwałe uszczelnienie punktów wejścia mrówek.

Program zabiegu

Opierając się na połączeniu aplikacji wewnątrz, na zewnątrz i na obwodzie, najskuteczniejsze programy zabiegów na mrówki obejmują:

 • Dokładne sprawdzenie lokalu przy suchej pogodzie w celu określenia poziomu inwazji, gatunków mrówek (w miarę możliwości), głównych szlaków i punktów wejścia;
 • W miarę możliwości inspekcja powinna odbyć się w pogodnych warunkach, lokalizacja ścieżek mrówek w deszczową pogodę może być bardzo trudna;
 • Umieszczenie wystarczającej ilości przynęty Fourmidor® wzdłuż zewnętrznych szlaków mrówek, przy użyciu karmników lub innych zabezpieczeń od warunków pogodowych;
 • Umieszczenie dodatkowych punktów przynęty Fourmidor® w punktach dostępu na obwodzie budynku i wzdłuż wewnętrznych szlaków mrówek, w miejscach najrzadziej czyszczonych, oddalonych od lokalizacji, gdzie bezpośrednia eliminacja widocznych szkodników jest nadrzędnym priorytetem.
 • Dokładne opryskiwanie preparatem Fendona® SC wzdłuż ścieżek wewnątrz i na obwodzie punktów wejścia mrówek w celu zewnętrznego uzupełnienia zastosowanych przynęt Fourmidor® we wrażliwych miejscach wymagających bezpośredniej eliminacji widocznych szkodników.
 • Poinformuj klientów o programie zabiegu i lokalizacji punktów z przynętą (w szczególności wewnątrz budynków), ostrzegając, aby ich nie usuwali w trakcie czyszczenia oraz nie stosowali oprysku insektycydem w ich pobliżu.
 • Wróć do tego 2-4 tygodnie po zabiegu w celu wykrycia objawów kontynuacji infestacji, uzupełnij punkty z przynętą, jeśli są one puste i mrówki są nadal widoczne.
 • Doradzaj klientom omówioną wyżej kontrolę fizyczną w celu zminimalizowania ryzyka ponownego zasiedlenia.

Produkty

Uznany preparat do opryskiwania. Wydajny insektycyd o działaniu rezydualnym zapewniający szybkie unieszkodliwienie owadów.

Fourmidor® to gotowa do użycia przynęta (do użytku profesjonalnego) w formie żelu do zwalczania owadów. Jest skuteczna w kontakcie i po spożyciu przez owady w bardzo małych dawkach. Przyciąga mrówki dzięki swemu słodkiemu smakowi.

Top