Mole

Mole nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, ale ich larwy żywią się, a tym samym niszczą przechowywane towary i materiały, tj. tkaniny. Do chwili obecnej zidentyfikowano i zarejestrowano ponad 150 000 gatunków, które są szkodnikami, i które w ogromnej mierze oddziałują na różne środowiska.

Mole różnią się rozmiarem, kolorem i wyglądem, ale często wskazówką przy ich identyfikowaniu są dwie pary skrzydeł pokrytych łuskami. Większość moli, które przebywają w budynkach i w domach, ma rozpiętość skrzydeł mniejszą niż 2 cm z szarymi, brązowymi lub czerwonawo-brązowymi oznakowaniami.

Przebywają w miejscach zaciemnionych lub słabo oświetlonych, takich jak strychy, piwnice i szafy. Do infestacji moli dochodzi jeszcze przed pojawieniem się oznak ich obecności, z tego powodu szkody, które powodują, mogą być znaczące i dotyczą ubrań, zasłon i mebli. Gatunki żyjące na wolnym powietrzu są często bardziej jaskrawe bądź metaliczne.

Mole są uznawane za główne szkodniki występujące w domach i gospodarstwach rolnych. Żywią się różnorodnymi materiałami, w tym wełną, tkaniną, filcem, włosami, futrem i piórami; niektóre również żywią się krwią.

Mole mogą niszczyć przechowywane produkty takie jak zboża, orzechy i zioła poprzez składanie jaj w przechowywanej żywności. Ich larwy spożywają, a także zanieczyszczają przechowywane produkty, pozostawiając odchody, przędzę i linienie. Ponadto w trakcie infestacji wytwarzane jest ciepło, które może spowodować rozwój szkodliwej dla zdrowia ludzkiego pleśni. 

Larwy słonecznicy orężówki, zawisaka pomidorowego i słonecznicy amerykańskiej mogą niszczyć naturalne włókna ubrań, tkanin, dywanów i futer, a nawet skórę. Gospodarstwa owocowe mogą być dotknięte infestacją owocówki jabłkóweczki, a częstym utrapieniem plantatorów roślin kapustnych jest tantniś krzyżowiaczek.

Identyfikacja

Infestacje moli często nie są rozpoznawane, dopóki nie zostaną zauważone mole latające, a do tego czasu szkody prawdopodobnie zostały wyrządzone. Wczesne wykrycie jest kluczowe dzięki następującym oznakom:

  • W żywności aktywność moli można zaobserwować w postaci pozostawionej przędzy, obecności larw lub poczwarek oraz moli latających w przechowywanych produktach spożywczych lub w ich pobliżu.
  • W tkaninach takich jak wełna należy sprawdzać obecność larw, oprzędzonych poczwarek oraz latających i biegających dorosłych osobników moli.

W jaki sposób mole powodują infestację?

Infestacje moli mogą następować w różny sposób - albo poprzez osobniki dorosłe, które wlatują do budynku lub magazynu przechowalniczego przez otwory, np. drzwi, otwory wentylacyjne i okna, albo poprzez wcześniej zainfekowane materiały, rośliny lub produkty spożywcze.

Zapobieganie infestacji

Aby ograniczyć lub uniemożliwić przedostawanie się moli do budynków lub innych pomieszczeń, w tym do domów, należy:

  • Sprawdzać wszystkie przedmioty, zanim będą one przechowywane
  • Zwracać szczególną uwagę na rośliny
  • Unikać oświetlenia zewnętrznego w sąsiedztwie otworów budowlanych, tj. drzwi i okien, przyciąga ono gatunki moli z zewnątrz

Produkty

Uznany preparat do opryskiwania. Wydajny insektycyd o działaniu rezydualnym zapewniający szybkie unieszkodliwienie owadów.

Top