Storm® Ultra Secure

Innowacyjna, bardzo chętnie pobierana formulacja.

Doskonała i szybka kontrola gryzoni w każdej sytuacji.

Storm® Ultra Secure

Innowacyjna, bardzo chętnie pobierana formulacja.

Doskonała i szybka kontrola gryzoni w każdej sytuacji.


Zalety produktu

  • Nowa, bardzo smaczna formulacja
  • Poprawa bezpieczeństwa dzięki zmniejszeniu stężenia flokumafenu z 50 ppm do 25 ppm
  • Skuteczny już przy pierwszym pobraniu
  • Stabilność fizyczna lepsza niż produktów konkurencyjnych
Do pobrania

Ulotka

Dlaczego Storm® Ultra Secure?

Skuteczne zwalczanie szczurów i myszy

Lepsza smakowitość, niezawodna ochrona i stabilność w każdych warunkach pogodowych

Obszary wiejskie i miejskie zapewniają mnóstwo żywności, wody – i schronienia dla gryzoni. Gdy te migrują, rozmnażają się szybko i mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Storm® Ultra Secure skutecznie chroni przed gryzoniami, ponieważ jest dla nich dwukrotnie smaczniejszy niż wiodące antykoagulanty w postaci bloczków. Cechuje go stabilność w upale i przy dużej wilgotności, więc jest skuteczny w różnych warunkach pogodowych występujących zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich. Dzięki skuteczności już przy pierwszym pobraniu Storm Ultra Secure idealnie nadaje się do zwalczania szczurów i myszy w miejscach, w których są łatwo dostępne także inne źródła żywności.

Storm® Ultra Secure zapewnia bardzo smaczne i skuteczne rozwiązanie w zakresie zwalczania gryzoni, które spełnia również wymogi UE dotyczące zastosowań nieprofesjonalnych.

Najważniejsze korzyści w stosunku do przynęt antykoagulacyjnych w stężeniu 50 ppm

Storm® Ultra Secure jest bezpieczniejszy dla zdrowia ludzkiego w porównaniu z antykoagulacyjnymi środkami gryzoniobójczymi o stężeniu substancji czynnej ≥30 ppm.

Brak klasyfikacji „Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki” (H360D)

Brak klasyfikacji „Może powodować uszkodzenie narządów (krwi) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie” (H373)

Co więcej, w porównaniu ze wszystkimi innymi antykoagulacyjnymi środkami gryzoniobójczymi drugiej generacji <30 ppm, Storm® Ultra Secure nie jest klasyfikowany jako STOT RE 2, H373.

Storm Ultra to innowacyjna przynęta, o ulepszonym profilu ekotoksykologicznym w porównaniu z rodentycydami antykoagulacyjnymi drugiej generacji o stężeniu substancji czynnej ≥30 ppm.

Opatentowana formulacja wykorzystuje innowacyjne spoiwo BASF o doskonałej wydajności.

Top