BASF Pest Control Solutions Polska
BASF Pest Control Solutions Polska

Pomieszczenia inwentarskie

BASF posiada ofertę opartych na badaniach naukowych produktów do zwalczania szkodników oraz systemy zapewniające wsparcia dla działalności rolniczej w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów z gryzoniami i owadami.

Pomieszczenia do hodowli zwierząt gospodarskich i drobiu oraz sąsiadujące z nimi magazyny pasz stanowią skomplikowane i wymagające środowisko, jeśli chodzi o zwalczanie szkodników. Dzięki obfitości pożywienia, wody, miejsc do ukrycia się, dostępu do ściółki i materiału ściółkowego, pomieszczenia do hodowli zwierząt i drobiu przyciągają mnóstwo szkodników, które mogą powodować poważne problemy. Do szkodników powszechnie spotykanych w pomieszczeniach do hodowli bydła trzody czy drobiu należą: szczury, myszy, muchy, bolimuszki kleparki, ptaszyńce i pleśniakowiec lśniący.

Szczury, będące najbardziej niszczycielskimi ssakami na ziemi, zużywając i zanieczyszczając 20% produktów rolnych w skali światowej, powodują ogromne szkody w budynkach gospodarczych oraz przenoszą choroby zagrażające życiu ludzi i zwierząt. Szczury i myszy szybko przystosowują się do różnych warunków oraz rozwijają odporność fizjologiczną lub behawioralną na toksyny, w tym słabsze antykoagulanty. Szczury i myszy są groźne i sprytne.

Owady znajdujące się w pomieszczeniach do hodowli zwierząt i drobiu oraz poza nimi, mogą stanowić duże obciążenie zarówno dla zwierząt, jak i dla hodowców, mogą pogarszać warunki higieniczne i, co najważniejsze, mogą posłużyć jako wektory wielu chorób, zagrażając zdrowiu zwierząt gospodarskich i drobiu oraz zmniejszając ich produktywność.

Zdrowie stada, czystość paszy i dobre warunki hodowli zwierząt gospodarskich są niezbędne dla działalności rolniczej i jej dochodowości; gryzonie mogą im zagrażać. Zwalczanie infestacji szkodników wymaga skutecznych rozwiązań, na których rolnik może polegać. Podnoszenie standardów bezpieczeństwa żywności i zapewnienia zgodności gospodarstw rolnych ma na celu zapobieganie wszelkim infestacjom szkodników w hodowli zwierząt i drobiu. BASF oferuje szybkie, skuteczne i wygodne rozwiązania do zwalczania szkodników w budynkach i wokół nich.

Dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich.

Top