BASF Pest Control Solutions Polska
BASF Pest Control Solutions Polska

Kontakt

Pomieszczenia inwentarskie

BASF posiada ofertę opartych na badaniach naukowych produktów do zwalczania szkodników oraz systemy zapewniające wsparcia dla działalności rolniczej w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów z gryzoniami i owadami.

Pomieszczenia do hodowli zwierząt gospodarskich i drobiu oraz sąsiadujące z nimi magazyny pasz stanowią skomplikowane i wymagające środowisko, jeśli chodzi o zwalczanie szkodników. Dzięki obfitości pożywienia, wody, miejsc do ukrycia się, dostępu do ściółki i materiału ściółkowego, pomieszczenia do hodowli zwierząt i drobiu przyciągają mnóstwo szkodników, które mogą powodować poważne problemy. Do szkodników powszechnie spotykanych w pomieszczeniach do hodowli bydła trzody czy drobiu należą: szczury, myszy, muchy, bolimuszki kleparki, ptaszyńce i pleśniakowiec lśniący.

Szczury, będące najbardziej niszczycielskimi ssakami na ziemi, zużywając i zanieczyszczając 20% produktów rolnych w skali światowej, powodują ogromne szkody w budynkach gospodarczych oraz przenoszą choroby zagrażające życiu ludzi i zwierząt. Szczury i myszy szybko przystosowują się do różnych warunków oraz rozwijają odporność fizjologiczną lub behawioralną na toksyny, w tym słabsze antykoagulanty. Szczury i myszy są groźne i sprytne.

Owady znajdujące się w pomieszczeniach do hodowli zwierząt i drobiu oraz poza nimi, mogą stanowić duże obciążenie zarówno dla zwierząt, jak i dla hodowców, mogą pogarszać warunki higieniczne i, co najważniejsze, mogą posłużyć jako wektory wielu chorób, zagrażając zdrowiu zwierząt gospodarskich i drobiu oraz zmniejszając ich produktywność.

Zdrowie stada, czystość paszy i dobre warunki hodowli zwierząt gospodarskich są niezbędne dla działalności rolniczej i jej dochodowości; gryzonie mogą im zagrażać. Zwalczanie infestacji szkodników wymaga skutecznych rozwiązań, na których rolnik może polegać. Podnoszenie standardów bezpieczeństwa żywności i zapewnienia zgodności gospodarstw rolnych ma na celu zapobieganie wszelkim infestacjom szkodników w hodowli zwierząt i drobiu. BASF oferuje szybkie, skuteczne i wygodne rozwiązania do zwalczania szkodników w budynkach i wokół nich.

Dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich.

Top