BASF Pest Control Solutions Polska
BASF Pest Control Solutions Polska

Pluskwy

Do zwalczenia trudnych do zlokalizowania, uporczywych i coraz bardziej wszechobecnych pluskiew wymagana jest obszerna, fachowa wiedza, współpraca z klientem i skuteczne rozwiązania.

Wyzwanie dla pluskwy domowej

Duża liczba mieszkańców miast, intensywne przemieszczanie się ludzi oraz rosnące ograniczenia dotyczące insektycydów rezydualnych przyczyniły się w ostatnich latach do pojawienia się problemu infestacji pluskwy domowej.

Mimo że miejscem większości infestacji są sypialnie, to pluskwy mają zdolność pokonywania dużych odległości i zasiedlania ubrań, bagaży oraz mebli. Oznacza to, że można jest znaleźć w wielu miejscach, w tym w biurach, szkołach, sklepach, kinach oraz w środkach transportu publicznego. Osoby kontrolujące powinny zawsze rozszerzyć zakres inspekcji i, w razie potrzeby, zastosować zabiegi w innych miejscach pomieszczeń, które zostały zainfekowane.

Ostatnie badania prowadzone w Europie pokazują, że nawet jeśli pluskwy nie zdołały rozwinąć odporności, to i tak do tej pory są najbardziej problematycznymi szkodnikami do zwalczenia.

Te liczne wyzwania sprawiają, że szczególnie ważne jest rozwiązywanie problemów infestacji pluskwy domowej za pomocą solidnej strategii zintegrowanej ochrony przed szkodnikami firmy BASF, łączącej sprawdzone metody chemiczne i niechemiczne.

Zwalczanie pluskwy, w porównaniu do innych szkodników, stanowi najbardziej złożone wyzwanie. Badania dowodzą, że gatunki pluskwy wykazujące oporność na insektycydy pyretroidowe są obecnie szeroko rozpowszechnione na całym świecie. Pyretroidy posiadają właściwości repelentne, co stanowi problem, a zatem oczywiste jest, że potrzebne jest mądrzejsze podejście do kontroli pluskiew.

Takie podejście powinno opierać się na pięciu podstawowych działaniach:

1. Należy dokonać inspekcji i określić stopień oraz lokalizację infestacji.

2. Należy zalecić najlepszą metodę rozwiązania dla poszczególnej sytuacji.

3. Należy komunikować się, aby ustalić właściwe oczekiwania i nawiązać wystarczającą współpracę.

4. Należy wykorzystać najskuteczniejsze produkty w najlepszy i najbezpieczniejszy sposób.

5. Należy podjąć dalsze działania w celu oceny wyników i powtórzenia zabiegu w razie potrzeby.

Wykrywanie problemu

Wszędzie tam, gdzie zachodzi podejrzenie pojawienia się infestacji pluskiew, niezbędne jest przeprowadzenie dokładnej inspekcji obszarów problemowych w celu zweryfikowania ich obecności. Należy również wskazać wszystkie miejsca infestacji i kryjówek w celu poddania ich zabiegowi dezynsekcji. Takie działania mają kluczowe znaczenie, ponieważ pluskwy są rzadko aktywne w ciągu dnia i mogą ukrywać się głęboko w bardzo wąskich pęknięciach i szczelinach.

Są małymi robakami, a ich jaja i resztki odchodów można łatwo przeoczyć, jeśli nie korzysta się z dobrej latarki i przyrządów powiększających.

Kluczowe obszary inspekcji obejmują:

 • Kępki, szwy, guziki i fałdy materacy
 • Sprężyny skrzyniowe, ramy łóżek i poszwy
 • Kanapy, krzesła, poduszki i zasłony
 • Listwy drzwiowe i okienne
 • Miejsca, w których tapeta odstaje od ściany oraz miejsca za obrazami
 • Pęknięcia w ścianach lub w drewnianych podłogach
 • Pod dywanami wzdłuż ścian (taśma klejąca)
 • Ubytki w ścianie (wyloty i przełączniki)
 • Bagaż, pudełka i inne przedmioty przenośne

Inspektorzy powinni być wyczuleni na typowy zapach pluskwy. Muszą być również przygotowani na przesuwanie i rozbieranie części mebli, zaglądać do środka elementów wyposażenia elektrycznego oraz podnieść wykładzinę wzdłuż jej krawędzi, aby nie przeoczyć potencjalnych miejsc infestacji pluskiew.

Wszędzie tam, gdzie znaleziono ślady pluskiew, należy również poddać inspekcji sąsiednie pomieszczenia i inne przestrzenie w celu ustalenia pełnego zakresu infestacji.

Przygotowanie terenu

W przypadku pluskwy, bardziej niż w przypadku jakiegokolwiek innego szkodnika dla osiągnięcia sukcesu kluczowe znaczenie odgrywa dobre przygotowanie zarówno klienta, jak i pomieszczeń przed zabiegiem deratyzacyjnym. Klienci muszą być przygotowani na to, że początkowo zabieg dezynsekcyjny może trwać dłużej niż pięć godzin, co może wiązać się z poważnymi zakłóceniami funkcjonowania otoczenia, jak również z prawdopodobieństwem, że wymagane będzie powtórzenie zabiegu w celu uzyskania pełnej kontroli.

Muszą także mieć świadomość, że ilość czasu i liczba potrzebnych zabiegów wzrośnie wraz ze stopniem nasilenia bałaganu w danym miejscu, a także wraz ze wzrostem aktywnego zaangażowania klienta i lokatorów. Współpraca w tym procesie ma zasadnicze znaczenie dla opłacalności ekonomicznej.

Rzeczy do prania

 • Z łóżek przed zabiegiem deratyzacyjnym należy całkowicie zdjąć wszystkie prześcieradła, kołdry, koce, falbanki i inne materiały pościelowe, umieścić je w koszu, oraz wyprać w pralce bądź poddać czyszczeniu chemicznemu.
 • Zasłony, tkaniny tapicerskie i wszelkie tkaniny, które mogą stanowić potencjalną kryjówkę dla pluskiew, należy również wyprać w pralce bądź poddać czyszczeniu chemicznemu.
 • Aby zabić pluskwy będące w różnych stadiach rozwoju, materiały należy umyć w gorącej wodzie (>49°C przez >10 min) przy użyciu mydła lub detergentu, następnie wysuszyć je w suszarce (>60°C przez >20 min).

Odkurzanie

 • Jaja pluskiew dość mocno przylegają do powierzchni, w związku z tym ich usunięcie nie jest łatwe, ale odkurzanie zainfekowanych powierzchni oraz miejsc ich zalegania jest skuteczne w usuwaniu znacznej liczby nimf i dorosłych pluskiew.
 • Zastosowanie odkurzania z użyciem wysokosprawnych filtrów powietrza (HEPA) zapewnia usunięcie wielu alergenów związanych z obecnością pluskiew i ich pozostałości.
 • Należy natychmiast pozbyć się worków próżniowych, które muszą być szczelnie zamknięte w plastikowym worku, następnie albo spalone albo umieszczone w zwykłym koszu na śmieci.

Dodatkowe uwagi

Z uwagi na fakt, iż pluskwy przemieszczają się z miejsc poddawanych zabiegowi dezynsekcyjnemu do miejsc niepoddawanych temu zabiegowi, ważne jest, aby upewnić się, że sąsiednie pokoje również zostały poddane dezynsekcji. Chociaż nie jest to wymóg ustawowy, z miejsc poddawanych zabiegowi dezynsekcji można korzystać dopiero wtedy, aż będą one suche. Potrzebny do tego czas będzie zależeć od warunków dobrej wentylacji umożliwiającej właściwe wysuszenie powierzchni. Zwykle już po upływie jednej godziny można korzystać z powierzchni, która poddawana była zabiegowi.

Ponowne inspekcje

 • W ciągu około 10 dni należy przeprowadzić ponowną inspekcję, a pomieszczenia powinny być dokładnie sprawdzone.
 • Wszelkie obszary, z których pluskwy nie zostały usunięte, powinny być ponownie poddane zabiegowi dezynsekcji wraz ze wszelkimi nowymi obszarami, do których pluskwy mogły się przemieścić. Ma to na celu uniknięcie początkowego zabiegu.
 • Takie postępowanie jest niezbędne, ponieważ jaja pluskiew mogą wylęgnąć się po zastosowanym zabiegu.
 • Jest to również cenne przy identyfikowaniu wszelkich obszarów infestacji, które początkowo mogły zostać przeoczone.
 • W przypadku dużego zakresu infestacji, zaleca się przeprowadzenie trzeciej inspekcji po upływie 10 dni.
 • Jeśli to możliwe, hotele powinny zostać poproszone o nieudostępnianie pokoi poddawanych zabiegowi dezynsekcji, dopóki infestacja nie zostanie wyeliminowana.

Produkty

Fendona® 6 SC

Uznany preparat do opryskiwania. Wydajny insektycyd o działaniu rezydualnym zapewniający szybkie unieszkodliwienie owadów.

Mythic® 10 SC

Formuła insektycydu o unikatowym mechanizmie działania przeznaczona do zwalczania pluskwy domowej, mrówek i karaczanów, nienależąca do grupy pyretroidów i nieposiadająca właściwości repelentnych.

Top