Muchy

Skuteczna, długoterminowa kontrola much wymaga zintegrowanego podejścia, które obejmuje identyfikowanie zagrożeń, lokalizowanie miejsc rozrodu i punktów dostępu oraz stosowanie właściwej taktyki środowiskowej, proceduralnej, mechanicznej i chemicznej.

Muchy występują powszechnie na całym świecie i często są związane z działalnością człowieka. Można je znaleźć wszędzie tam, gdzie istnieją odpowiednie warunki do rozmnażania.

Duża liczba much zwykle rozwija się w pewnych środowiskach takich jak miejsca intensywnej hodowli zwierząt i miejsca składowania odpadów. Wraz z ekspansją, populacje te mogą rozprzestrzeniać się na sąsiednie obszary, stając się problemem lokali mieszkalnych, restauracji itp.

BASF oferuje rozwiązania pomocne w opracowaniu kompleksowego i stałego programu kontroli much, który pozwala na zwalczenie much u ich źródła i przynosi natychmiastową ulgę od dorosłych osobników much.

Produkty

Uznany preparat do opryskiwania. Wydajny insektycyd o działaniu rezydualnym zapewniający szybkie unieszkodliwienie owadów.

Formuła insektycydu o unikatowym mechanizmie działania przeznaczona do zwalczania pluskwy domowej, mrówek i karaczanów, nienależąca do grupy pyretroidów i nieposiadająca właściwości repelentnych.

Mythic® 10 SC + Fendona® 6 SC Pack jest stworzony dla skuteczniejszej kontroli much w obiektach hodowlanych, zabudowaniach gospodarskich i budynkach mieszkalnych.

Top