Gryzonie

Dzięki solidnemu zrozumieniu zachowania gryzoni, można planować programy kontroli populacji szczurów i myszy w ciągu całego roku, przy jak najmniejszych kosztach i wysiłku, jak również z minimalnym ryzykiem dla innych zwierząt dzikich, zwierząt hodowlanych, drobiu i zwierząt innych niż docelowe, a także przy zmniejszeniu ryzyka zanieczyszczenia przechowywanej żywności itp.

Kontrola gryzoni jest najlepiej przeprowadzana w ramach ustalonej rutyny sezonowej. Zawsze powinna być połączona z:

  • Ciągłym monitorowaniem aktywności
  • Wysoką higieną w celu usunięcia alternatywnych źródeł żywności
  • Skuteczną ochroną przed gryzoniami i ze stworzeniem mniej sprzyjających warunków do ponownego pojawienia się infestacji

Skuteczna kontrola obejmuje:

  • Wystarczającą liczbę punktów z przynętą
  • Dobrą lokalizację przynęty
  • Właściwe zarządzanie przynętą
  • Zintegrowaną kontrolę

Wystarczająca liczba punktów z przynętą jest niezbędna dla zapewnienia jak największej liczbie gryzoni możliwości spożycia letalnej dawki rodentycydu tak szybko jak to możliwe. Okazuje się, że przynęta wyłożona w zewnętrznych norach pozwala na najlepszą kontrolę szczurów, ale może stanowić większe zagrożenie dla innych zwierząt dzikich i domowych (w niektórych krajach wykładanie przynęty w norach jest zabronione). Jakiekolwiek zaniedbanie w uzupełnieniu przynęty jest częstym powodem słabej kontroli gryzoni.

Rodentycydy są głównym punktem kontroli w większości komercyjnych i domowych programach kontroli szczurów i myszy, ale niepełna kontrola może sprawić, że programy te okażą się nieskuteczne. Oprócz stosowania rodentycydów, skutecznym rozwiązaniem może być także użycie pułapki.

Produkty

Selontra®
Selontra®

Szybkie i skuteczne rozwiązanie problemów z gryzoniami.

Storm® Secure to najbardziej skuteczna przynęta jednodawkowa do zwalczania szczurów. Storm® Secure posiada szczególną moc niszczenia szczurów dzięki zawartości flokumafenu i zapewnia skuteczną kontrolę każdej populacji gryzoni.

Storm® Pasta to najbardziej skuteczna przynęta jednodawkowa do zwalczania szczurów. Storm® Pasta posiada szczególną moc niszczenia szczurów dzięki zawartości flokumafenu i zapewnia skuteczną kontrolę każdej populacji gryzoni

Sorexa® Kostki umożliwiają skuteczną kontrolę gryzoni. Są dostępne w postaci łatwej do użycia, niezawodnej i ekonomicznej formulacji.

Innowacyjna, bardzo chętnie pobierana formulacja.

Doskonała i szybka kontrola gryzoni w każdej sytuacji.

Innowacyjna, bardzo chętnie pobierana formulacja.

Doskonała i szybka kontrola gryzoni w każdej sytuacji.

Atrakcyjność pasty,

Trwałość kostki.

Top