Polityka Prywatnoci BASF

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszą firmą.

Podchodzimy poważnie do kwestii ochrony danych. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności wskazano:

 • dane osobowe, które gromadzimy podczas korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej
 • cele, w jakich wykorzystujemy takie dane
 • podstawę prawną przetwarzania danych osobowych
 • odbiorców przekazywanych danych osobowych
 • okres przechowania danych osobowych
 • czy użytkownik ma obowiązek podania swoich danych osobowych

Ponadto pragniemy przekazać informacje na temat:

 • praw użytkownika w zakresie przetwarzania jego danych osobowych
 • Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych oraz, w stosownych przypadkach, naszego Inspektora Ochrony Danych

1. Jakie dane gromadzimy podczas korzystania z naszej witryny internetowej przez użytkownika?

(1) Przeglądanie naszej witryny internetowej

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową bez kontaktowania się z nami lub logowania, jego przeglądarka automatycznie przesyła następujące informacje na nasz serwer:

 • adres IP komputera
 • informacje o przeglądarce internetowej użytkownika
 • informacje o stronie przeglądanej bezpośrednio przed wejściem na naszą witrynę
 • adres URL lub żądany plik
 • data i godzina wejścia na stronę
 • ilość przesyłanych danych
 • informacje o statusie, np. komunikaty o błędach

Jaki jest cel takiego przetwarzania?

Przetwarzanie wyżej wymienionych informacji jest niezbędne do wysłania żądanych treści do przeglądarki. Działając w ten sposób, przechowujemy pełny adres IP tylko w zakresie niezbędnym do udostępnienia żądanych przez użytkownika funkcji witryny internetowej. Ponadto, w celu ochrony przed atakami i zapewnienia poprawnego działania naszej witryny internetowej, dane te są przechowywane tymczasowo, z ograniczonym dostępem, przez okres maksymalnie 180 dni. Okres ten może zostać przedłużony (w zakresie w jakim będzie to konieczne) w przypadku konieczności przeprowadzania dochodzeń w związku z atakami i incydentami internetowymi. Będziemy przeprowadzać weryfikację użytkownika adresu IP tylko w przypadku niezgodnego z prawem ataku.

Jaka jest podstawa prawna takiego przetwarzania?

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z faktu, że takie przetwarzanie jest wymagane w celu udostępnienia żądanej przez użytkownika funkcjonalności witryny internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Ponadto przechowywanie wyżej wymienionych danych osobowych ma na celu ochronę naszego prawnie uzasadnionego interesu, zabezpieczenie i ochronę naszej witryny internetowej oraz umożliwienie przeprowadzenia dochodzenia w przypadku bezprawnych ataków (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

(2) Kontakt z nami

Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na naszej witrynie internetowej, otrzymujemy następujące informacje:

 • imię i nazwisko
 • adres e‑mail użytkownika
 • data i godzina otrzymania wiadomości od użytkownika
 • treść wiadomości

Jaki jest cel takiego przetwarzania?

Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem formularz kontaktowego dostępnego na naszej witrynie internetowej, wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu przetwarzania takiego żądania.

Jaka jest podstawa prawna takiego przetwarzania?

Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Prawnie uzasadniony interes firmy BASF jest określony przez wyżej wymienione cele przetwarzania danych.

(3) Moje Serwisy

Witryna BASF oferuje możliwość zarejestrowania się do bezpłatnej usługi Moje Serwisy (My Services), umożliwia otrzymywanie informacji o produktach i usługach oferowanych przez BASF w zakresie ochrony roślin, a także w zależności od przypadku – o rejestracjach produktów lub wydarzeniach.

W przypadku rejestracji do Moich Serwisów stosujemy procedurę nazwywaną Double – opt – in (tzw. procedurę podwójnego wyrażenia zgody). Po zarejestrowaniu się, na wskazany adres email otrzymasz od nas wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Jeśli nie potwierdzisz rejestracji, usuniemy odpowiednie dane w przeciągu 24 godzin od wysłania e-maila potwierdzającego rejestrację. Będziemy przechowywać następujące dane w ramach subskrypcji:

 • Adres IP komputera
 • Adres e-mail
 • Czas subskrypcji
 • Czas potwierdzenia subskrypcji
 • Treść potwierdzenia subskrypcji oraz e-mail potwierdzenia subskrypcji

Na podstawie Twojej uprzedniej zgody będziemy gromadzić i wykorzystywać wskazany przez Ciebie adres e-mail, a także dane osobowe, jak wskazano poniżej, w zależności od subskrybowanych usług:

a. Newsletter

Gdy użytkownik zarejestruje się jako odbiorca newslettera, otrzymujemy dane wprowadzane przez użytkownika na ekranie wraz z następującymi informacjami

 • tytuł i zwrot grzecznościowy
 • adres e‑mail
 • imię i nazwisko
 • miejscowość/kod pocztowy
 • numer telefonu
 • zawód
 • wielkość gospodarstwa
 • uprawiane rośliny*

* w zależności od wybranych usług

Stosujemy tzw. procedurę Double opt-in. Po zarejestrowaniu użytkownika w celu otrzymywania newslettera na wskazany adres e‑mail prześlemy wiadomość z prośbą o potwierdzenie. Newslettery zawierają piksel analityczny umożliwiający optymalizację naszych usług pod kątem preferencji i zainteresowań użytkownika (np. przeczytany artykuł).

b. Kontakt pocztowy

Gdy użytkownik zarejestruje się jako odbiorca Kontaktu pocztowego, otrzymujemy dane wprowadzane przez użytkownika na ekranie wraz z następującymi informacjami:

 • nazwa firmy
 • tytuł i zwrot grzecznościowy
 • imię i nazwisko
 • ulica/numer domu
 • miejscowość/kod pocztowy
 • adres email
 • zawód
 • uprawiane rośliny*

* w zależności od wybranych usług

c. Kontakt telefoniczny

Gdy użytkownik zarejestruje się jako odbiorca Kontaktu telefonicznego, otrzymujemy dane wprowadzane przez użytkownika na ekranie wraz z następującymi informacjami:

 • imię i nazwisko
 • kod pocztowy/miejscowość
 • adres email
 • numer telefonu
 • zawód
 • wielkość gospodarstwa
 • uprawiane rośliny

d. Analityka Moich Serwisów

Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez żadnej analizy internetowej. Jeśli jednak zdecydujesz się zarejestrować w Moich Serwisach w celu korzystania ze spersonalizowanych usług, przeanalizujemy sposób korzystania z Moich Serwisów. Analiza jest oparta na Twoim zachowaniu jako użytkownika i zainteresowaniach naszymi usługami. Analiza obejmuje dane wymienione w sekcjach (3) a. do (3) b. i ogranicza się do usług, które subskrybujesz, i ogólnego zainteresowania naszą witryną. Więcej informacji na temat analizy można znaleźć w rozdziale 6. Należy pamiętać, że korzystanie z Moich usług bez zgody na analizę zainteresowań nie jest możliwe.

Jaki jest cel takiego przetwarzania danych?

Celem usługi Moje Serwisy i przetwarzania tych danych osobowych jest poinformowanie Cię o produktach i usługach oferowanych przez BASF w zakresie ochrony upraw zgodnie z Twoimi preferencjami. Naszym celem jest dostarczenie Ci najbardziej odpowiednich informacji poprzez połączenie danych, które podałeś, z Twoim zachowaniem na naszej stronie internetowej. Używamy procedury double opt-in (dwukrotnego wyrażenia zgody), aby chronić Cię przed niewłaściwym wykorzystaniem Twoich danych osobowych i otrzymywaniem od nas informacji, o które nie prosiłeś.

Jaka jest podstawa prawna takiego przetwarzania?

Podstawę prawną przetwarzania określonego w pkt (3) powyżej stanowi zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez rezygnację z subskrypcji albo usunięcie konta w usłudze Moje Serwisy.

(4) Przekazywanie informacji zwrotnych

Gdy użytkownik przekazuje informacje zwrotne za pomocą przycisku „informacje zwrotne” lub kwestionariusza, otrzymujemy informacje wprowadzane przez użytkownika na ekranie wraz z:

 • datą i godziną przesłania informacji zwrotnych
 • treścią informacji zwrotnych
 • informacją na temat urządzenia, systemu operacyjnego i używanej przeglądarki
 • adresem URL strony odwiedzanej w momencie przekazywania informacji zwrotnych
 • informacją o ilości czasu niezbędnego do wprowadzenia informacji zwrotnych

Jaki jest cel takiego przetwarzania?

Przetwarzanie tych informacji osobowych ma na celu pomoc w nieustannym optymalizowaniu naszych treści. Informacje zwrotne są traktowane jako anonimowe. Z informacjami zwrotnymi przekazanymi przez użytkownika mogą zapoznać się wyłącznie osoby, które mają dostęp do platformy Medallia oraz połączonego przycisku informacji zwrotnych. Dostęp do konta można uzyskać wyłącznie za pomocą niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika lub adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Firma Medallia nigdy nie sprzedaje zebranych informacji zwrotnych ani nie udostępnia ich innym podmiotom. Ponadto firma Medallia nigdy nie udostępnia zebranych informacji zwrotnych innym użytkownikom platformy Medallia.

Jaka jest podstawa prawna takiego przetwarzania?

Pragniemy poznać opinię użytkowników na temat naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

2. Czy wymagamy od użytkownika podania danych osobowych?

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, jego przeglądarka automatycznie przesyła na nasz serwer informacje zgodnie z rozdz. 1 pkt (1). Użytkownik może, ale nie musi podawać takich danych. Jednakże bez dostępu do takich danych nie jesteśmy w stanie zaoferować użytkownikowi treści, których poszukuje.

Użytkownik nie ma obowiązku wyrażenia zgody na wykorzystywanie jego zanonimizowanych danych w celu pomiaru oglądalności witryny. Użytkownik nie jest również zobowiązany do wyrażenia zgody na wykorzystanie przez nas jego adresu IP w celu mapowania informacji o firmie lub branży użytkownika.

Jeżeli użytkownik chce skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, może przekazać nam swoje dane zgodnie z rozdz. 1 pkt (2). Ewentualne pola obowiązkowe w formularzu kontaktowym zostaną odpowiednio oznaczone. Bez podania wymaganych danych użytkownik może uniemożliwić nam udzielenie stosownej odpowiedzi bądź spełnienie jego żądania.

Użytkownik może zdecydować, czy chce otrzymywać informacje o produktach i usługach oferowanych przez BASF w zakresie ochrony roślin uprawnych zgodnie z preferencjami, a także zapisać się do otrzymywania newslettera.

3. Do jakich odbiorców przesyłamy dane osobowe użytkowników?

Dane, o których mowa w rozdz. 1, przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w Unii Europejskiej do celów określonych w rozdz. 2. Wspomniane podmioty przetwarzające dane przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze zlecenie, a przetwarzanie odbywa się w naszym imieniu. Dane osobowe będą przekazywane bez wyraźnej uprzedniej zgody użytkownika tylko wtedy, gdy jest to prawnie dopuszczalne lub konieczne.

 • W celu lepszego zrozumienia intencji użytkownika prowadzimy badania z wykorzystaniem platformy Medallia, usługi oferowanej przez Medallia Inc. (dalej: „Medallia”), z siedzibą pod adresem Kleyerstraße 79, 60326 Frankfurt nad Menem. Centrala Medallia mieści się w USA pod adresem 575 Market Street. Suite 1850 San Francisco, CA 94105. ·
 • W przypadku uczestnictwa w kampanii Medallia (np. w formie kwestionariuszy lub udzielania informacji zwrotnych), informacje zwrotne udzielone przez użytkownika są przekazywane i przechowywane na serwerze Medallia znajdującym się w UE, z którego korzystamy do świadczenia naszych usług
 • Dane podane podczas rejestracji w Moich Serwisach będą udostępniane pomiędzy spółkami grupy BASF, w tym spółkami grupy BASF za granicą, do wewnętrznych celów administracyjnych, w tym w razie potrzeby do wspólnej obsługi klienta. Przekazanie tych danych leży w naszym uzasadnionym interesie, aby przetwarzać dane do celów administracyjnych w ramach grupy kapitałowe
 • Dane osobowe mogą być przekazywane organom w ramach ich jurysdykcji (np. organom podatkowym, policji, organom ścigania). Dane będą przekazywane, ponieważ jesteśmy prawnie zobowiązani do przekazywania danych lub w naszym uzasadnionym interesie leży ich udostępnianie w celu wykrywania nadużyć lub egzekwowania roszczeń prawnych. Z chwilą zapisania się użytkownika do usługi Moje Serwisy jego dane osobowe zostaną przekazane następującym firmom i usługodawcom zewnętrznym, z których usług korzystamy w celu świadczenia naszych usług: SHE Informationstechnologie AG, Donnersbergweg 3, 67059 Ludwigshafen am Rhein/Niemcy; oraz
 • Do przesyłania newsletterów pocztą elektroniczną używamy usługi Inxmail stworzonej przez Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Fryburg/Niemcy (dalej: „Inxmail”) lub Oskar Wegner Sp. z o.o., pl. Rodła 9, 70‑419 Szczecin, Polska. Zapisanie się do naszego newslettera przesyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej powoduje, że adres e‑mail użytkownika, imię, nazwisko, tytuł grzecznościowy oraz szerokość i długość geograficzna podane podczas rejestracji są przesyłane na serwer Inxmail w Niemczech, na którym dane te są również przechowywane. Trio-interactive IT Services GmbH, jako dostawca techniczny naszego narzędzia marketingowego korzystającego z poczty elektronicznej, przetwarza dane użytkowników w celu wysłania newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Do wysyłania wiadomości SMS wykorzystujemy usługi Oskar Wegner Sp. z o.o., pl. Rodła 9, 70‑419 Szczecin, Polska. Po zapisaniu się do usług komunikacji za pośrednictwem SMS użytkownik otrzymuje SMS potwierdzający wpisanie na listę wysyłkową wiadomości SMS.
 • W przypadku naszych usług pocztowych korzystamy z usług Leaf Media Kawalec Kulawik Sp. j., ul. Trześniowska 9, 27-600 Sandomierz, Polska. Subskrybując nasze usługi pocztowe, Twoje imię i nazwisko oraz adres, nazwa firmy i adres email są przekazywane i przechowywane u Leaf Media Kawalec Kulawik Sp. j., ul. Trześniowska 9, 27-600 Sandomierz, Polska, znajdującego się w Polsce.

Starannie dobieramy firmy zewnętrzne i dostawców usług zewnętrznych jako podmioty przetwarzające dane i zobowiązujemy je do przetwarzania wszelkich danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

W przypadku transakcji, w wyniku której zmienia się struktura naszej firmy informacje dotyczące klientów mogą być udostępniane tej części spółki, która została objęta transferem. Ewentualne ujawnienie danych osobowych jest podyktowane naszym prawnie uzasadnionym interesem w dostosowaniu naszej formy działalności gospodarczej do sytuacji gospodarczej i prawnej w zależności od potrzeb.

4. W jaki sposób chronimy dane osobowe użytkowników?

Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pozwalającego chronić dane osobowe użytkowników przed przypadkową lub niezgodną z prawem zmianą, zniszczeniem, utratą lub nieupoważnionym ujawnieniem. Środki takie będą stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe usuwamy lub anonimizujemy, gdy tylko nie są już wymagane do celów, dla których je przetwarzaliśmy zgodnie z powyższymi postanowieniami — chyba że ich usunięcie lub zablokowanie byłoby sprzeczne z naszymi prawnymi obowiązkami w zakresie udostępniania i przechowywania dokumentacji (wynikającymi np. z przewidzianych w prawie handlowym lub podatkowym okresów przechowywania informacji). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Jeśli nie potwierdzisz rejestracji w usłudze Moje Serwisy (patrz powyżej) usuniemy twój adres e-mail po 24 godzinach od wysłania wiadomości e-mail zawierającej prośbę o potwierdzenie rejestracji.

6. Czy korzystamy z plików cookie i wtyczek mediów społecznościowych w naszej witrynie internetowej?

O użyciu plików cookie informujemy w naszym banerze dotyczącym plików cookie wyświetlanym po wejściu użytkownika na naszą witrynę internetową. Użytkownik akceptuje obsługę plików cookie poprzez kontynuację przeglądania witryny. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce plików cookie:

Masz moliwość odrzucenia dowolnej kategorii plików cooki (z wyjątkiem tych, które są wymagane do prawidłowego funkcjonowania strony) poprzez kliknięcie w przycisk "ustawienia cookies".

Osadzone filmy z YouTube

a. Data processing

Zintegrowaliśmy filmy YouTube z naszą ofertą online, które są przechowywane na platformie YouTube i można je odtwarzać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube to usługa Google LLC, D / B / A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (zwane dalej „Google”). Wszystkie filmy są osadzone w tak zwanym „trybie dwóch kliknięć”, co oznacza, że ​​żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie są przesyłane do Google, jeśli nie aktywujesz funkcji wideo. Przed aktywacją funkcji wideo wyświetlany jest tylko podgląd obrazu załadowany z naszego serwera internetowego.

Dane zostaną przesłane do Google tylko wtedy, gdy aktywujesz takie funkcje wideo. Po aktywacji nie mamy żadnego wpływu na ten transfer danych. Transfer danych odbywa się niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego jesteś zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta.

b. Cele i podstawa prawna

Używamy filmów z YouTube w naszej witrynie, aby w łatwy sposób je przedstawić.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Wyrażasz tę zgodę, aktywując funkcję wideo. W przypadku aktywacji Twoje dane osobowe zostaną przesłane do Google zgodnie z powyższym opisem.

W trakcie przesyłania danych do Google Twoje dane osobowe zostaną przesłane na serwery Google, które mogą znajdować się również w USA. Stany Zjednoczone to kraj, w którym nie ma poziomu ochrony danych odpowiedniego do tego w UE. W szczególności oznacza to, że organy USA mogą uzyskać dostęp do danych osobowych w uproszczony sposób, a prawa do takich środków są ograniczone. Jeśli aktywujesz funkcję YouTube video, wyrażasz wyraźną zgodę na przesyłanie danych do Google oraz na przesyłanie Twoich danych osobowych na serwery zlokalizowane w USA.

Jeżeli wyraziłeś zgodę, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do odwołania.

Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych do Google w celu wyświetlania treści udostępnianych przez YouTube.
Możesz cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie na przyszłość, odznaczając pole wyboru.

c. Dalsza informacja

Więcej informacji na temat przetwarzania danych, w szczególności podstawy prawnej i okresu przechowywania danych przez Google, można znaleźć w polityce prywatności dostawcy (https://policies.google.com/privacy) oraz w banerze prywatności na platformie YouTube. Znajdziesz tam również dodatkowe informacje na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony prywatności.

Google może również przetwarzać Twoje dane osobowe w Stanach Zjednoczonych, kraju trzecim bez odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Wbudowane Mapy Google

a. Przetwarzanie danych

Zintegrowaliśmy Google Maps z naszą ofertą online, które są przechowywane na platformie Google Maps i mogą być wyświetlane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Mapy Google to usługa firmy Google LLC, D / B / A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (zwane dalej „Google”). Wszystkie mapy są osadzone w tak zwanym „trybie dwóch kliknięć”, co oznacza, że ​​żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie są przesyłane do Google, jeśli nie aktywujesz funkcji mapy. Przed aktywacją funkcji mapy wyświetlany jest tylko podgląd obrazu załadowany z naszego serwera WWW.

Dane zostaną przesłane do Google tylko wtedy, gdy aktywujesz takie funkcje map. Po aktywacji nie mamy żadnego wpływu na ten transfer danych. Transfer danych odbywa się niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego jesteś zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta.

b. Cele i podstawa prawna

Używamy Google Maps na naszej stronie internetowej, aby w łatwy sposób je zaprezentować.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Udzielasz tej zgody aktywując funkcję mapy. W przypadku aktywacji Twoje dane osobowe zostaną przesłane do Google zgodnie z powyższym opisem.

W trakcie przesyłania danych do Google Twoje dane osobowe zostaną przesłane na serwery Google, które mogą znajdować się również w USA. Stany Zjednoczone to kraj, w którym nie ma poziomu ochrony danych odpowiedniego do tego w UE. W szczególności oznacza to, że organy USA mogą uzyskać dostęp do danych osobowych w uproszczony sposób, a prawa do takich środków są ograniczone. Jeśli aktywujesz funkcję Google Maps, wyrażasz wyraźną zgodę na przesyłanie danych do Google oraz na przesyłanie Twoich danych osobowych na serwery zlokalizowane w USA

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych do Google w celu wyświetlenia treści udostępnianych przez Google Maps.
Możesz cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie na przyszłość, odznaczając pole wyboru.

c. Dalsza informacja

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych, w szczególności podstawy prawnej i okresu przechowywania przez Google, można znaleźć w polityce prywatności dostawcy (https://policies.google.com/privacy). Znajdziesz tam również dodatkowe informacje na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony prywatności.

Google może również przetwarzać Twoje dane osobowe w Stanach Zjednoczonych, kraju trzecim bez odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Współpracujemy z operatorem wyszukiwarki Google LLC, Mountain View, Kalifornia, USA, aby klienci mogli łatwiej znaleźć nasze strony internetowe i oferty za pomocą wyszukiwarek. W rezultacie nasza strona internetowa i produkty są szczególnie wyróżniane lub wyświetlane w wyszukiwarce Google, jeśli wprowadzisz określone słowa kluczowe w wyszukiwarce Google.

Linki wyświetlane w wynikach wyszukiwania prowadzące do naszych stron są wzbogacone o parametry. Dzięki temu możemy ocenić współczynnik sukcesu kampanii za pomocą wyszukiwarki Google. Ta metoda przetwarza te same informacje, które są wymienione w rozdziale 1 (1) po kliknięciu łącza. Ponadto przetwarzane mogą być następujące informacje:

 • Źródło
 • Typ kampanii
 • Nazwa kampanii
 • Szukane słowo kluczowe

Link jest oceniany przez narzędzie do pomiaru i analizy zasięgu AT Internet, o którym więcej informacji można znaleźć w części poświęconej plikom cookie. W ramach tej analizy nie są zapisywane żadne pliki cookie. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Politykę prywatności Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=de&fg=1#products

Ustawienia przeglądarki można dostosować do swoich preferencji i decydować, które pliki cookie zaakceptować, a na które nie wyrażać zgody. Należy mieć jednak na uwadze, że odrzucenie plików cookie opisane w niniejszym rozdziale może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji dostępnych w naszej witrynie.

Użytkownik może uniemożliwić AT‑Internet gromadzenie i wykorzystywanie danych generowanych przez pliki cookie oraz danych odnoszących się do korzystania z witryny internetowej przez użytkownika (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie w przeglądarce wtyczki dostępnej pod adresem

Rezygnacja z reklam wyświetlanych na podstawie zainteresowań (NAI)

Rezygnacja z AT‑Internet

Użytkownik może uniemożliwić Tealium gromadzenie i wykorzystywanie danych generowanych przez pliki cookie oraz informacji odnoszących się do korzystania z witryny internetowej przez użytkownika (w tym adresu IP) poprzez kliknięcie następującego [łącza]. Śledzenie zostaje dezaktywowane natychmiast po kliknięciu w link, a użytkownik nie otrzyma żadnego komunikatu potwierdzenia.

7. Jakie są uprawnienia użytkownika?

Użytkownik posiada określone prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w tym prawo do zażądania kopii przechowywanych przez nas danych osobowych, pod warunkiem, że żądanie takie zostanie wystosowane na piśmie:

7.1. Prawo dostępu do danych: prawo do uzyskania dostępu do informacji należących do użytkownika (jeżeli są one przez nas przetwarzane) oraz do niektórych innych informacji (np. zawartych w niniejszej Polityce ochrony prywatności);

7.2. Prawo do poprawiania danych/korekty: jeżeli dane osobowe użytkownika są niedokładne lub niekompletne, użytkownik ma prawo żądać ich poprawienia;

7.3. Prawo do usunięcia danych: jest ono również znane jako „prawo do bycia zapomnianym” — w uproszczeniu umożliwia ono wystosowanie prośby o usunięcie danych użytkownika w przypadku, gdy nie ma przekonujących powodów, dla których moglibyśmy nadal z nich korzystać. Prawo do usunięcia danych nie jest ogólnie dostępne; istnieją od niego wyjątki. Na przykład mamy prawo do dalszego wykorzystywania danych osobowych użytkownika, jeżeli jest to konieczne do spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

7.4. Prawo do ograniczenia wykorzystywania przez firmę BASF danych użytkownika: prawo do zaprzestania wykorzystywania danych osobowych użytkownika lub ograniczenia sposobu, w jaki firma BASF może z nich korzystać. Należy mieć na uwadze, że prawo to jest ograniczone w niektórych sytuacjach: gdy przetwarzamy dane osobowe użytkownika, które zebraliśmy za jego zgodą, użytkownik może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania wyłącznie jeżeli: (a) dane są niepoprawne; (b) przetwarzanie odbywa się niezgodne z prawem, a użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe zostały usunięte; (c) użytkownik potrzebuje danych do dochodzenia roszczeń prawnych; lub (d) gdy nie musimy już wykorzystywać tych danych do celów, dla których je przechowujemy. Gdy przetwarzanie danych jest ograniczone, możemy nadal przechowywać informacje o użytkowniku, ale nie możemy ich dalej wykorzystywać. Prowadzimy wykaz osób, które zwróciły się do nas z żądaniem ograniczenia wykorzystywania ich danych osobowych, aby mieć pewność, że ograniczenia te będą przestrzegane w przyszłości;

7.5. Prawo do przenoszenia danych: prawo do żądania, abyśmy przenieśli lub skopiowali (tam, gdzie jest to technicznie wykonalne) dane osobowe użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie do własnych celów użytkownika w ramach różnych usług;

7.6. Prawo do sprzeciwu: prawo do niewyrażenia zgody na wykorzystywanie przez nas danych osobowych użytkownika, w tym również w przypadkach, w których wykorzystujemy je dla naszych uzasadnionych interesów, do marketingu bezpośredniego;

7.7. Prawo do informacji: użytkownik ma prawo do jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas jego danych osobowych; oraz

7.8. Prawo do wycofania zgody: jeżeli użytkownik wyraził zgodę na jakikolwiek sposób przetwarzania jego danych osobowych, ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie (chociaż takie wycofanie zgodny nie oznacza, że przetwarzanie danych użytkownika przez BASF za zgodą użytkownika do tej pory było niezgodne z prawem).

Korzystanie z powyższych praw jest bezpłatne, jednakże użytkownik musi potwierdzić swoją tożsamość za pomocą dwóch danych pozwalających na weryfikację tożsamości. Zgodnie z naszym prawnym obowiązkiem dołożymy wszelkich starań w celu udostępnienia i korekty danych osobowych użytkownika, a także usunięcia ich z naszych archiwów.

W celu zadawania pytań lub korzystania z jakichkolwiek praw określonych w niniejszej Polityce ochrony prywatności i/lub składania skargi prosimy o kontakt mailowy lub pisemny. Postaramy się odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Dane kontaktowe zostały podane w rozdz. 9 poniżej.

Po otrzymaniu formalnej pisemnej skargi skontaktujemy się z osobą, która złożyła skargę w celu jej rozpatrzenia. Współpracujemy z odpowiednimi organami regulacyjnymi, w tym lokalnymi organami ds. ochrony danych, dzięki czemu możemy rozstrzygać wszelkie reklamacje, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać bezpośrednio. Jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki Państwa skarga dotycząca danych osobowych jest przez nas rozpatrywana, mogą Państwo skierować skargę do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Kiedy użytkownik może złożyć skargę?

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego m.in.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531-03-009. Kim jest Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych Informacje na temat Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych podane są tutaj Prosimy o skorzystanie z powyższego adresu Administratora Danych Osobowych lub adresu kontaktowego naszego Inspektora Ochrony Danych lub Koordynatora ds. Ochrony Danych Katarzyna Radzikowska-Hudała chrona.danych@basf.com BASF Polska sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 142b 02-305 Warszawa

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Top